Polen zijn blij met EU-lidmaatschap

Warschau. Drie jaar na de toetreding van Polen tot de Europese Unie is daar de animo voor de EU duidelijk gestegen. Volgens een opiniepeiling is 86 procent van de Polen blij met het lidmaatschap en is zeven procent ertegen. In mei 2004, toen Polen lid werd, was maar 69 procent voor en was nog 22 procent tegen toetreding. De Polen vinden dat het EU-lidmaatschap vooral positief uitwerkt op de bescherming van het milieu, de arbeidsproductiviteit en de bestrijding van de werkloosheid. Ruim zestig procent van hen geeft aan persoonlijk te hebben geprofiteerd van de toetreding van Polen tot de EU; slechts veertig procent had in 2002 verwacht dat dat zou gebeuren.