met andere woorden

Een cynische kritiek op oorlog, die tussen Israël en Libanon in het bijzonder. Zo noemt Inbal Kaplan, een Israëlische studente aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, dit scorebord.

De getallen 1109 en 43 slaan op het aantal burgerslachtoffers tijdens de oorlog tussen Libanon en Israël die vorig jaar zomer woedde. ‘Period 2’ slaat op de officiële naam: de Tweede Libanonoorlog.

Het scorebord is de twaalfde aflevering van de rubriek ‘Met andere woorden’. waarin opinies op een ongebruikelijke manier worden geuit. Bijdrages graag sturen naar opinext@nrc.nl