Kuitert en de paus 5

Zolang de paus niet in staat is om in zijn overwegingen te betrekken dat hijzelf ook tot op zekere hoogte zijn eigen God maakt, is hij als theoloog verdacht. Jezus was ook gewoon een mens. Wie wil denken dat hij ook God was kan dat rustig doen, maar hij moet daar zijn medemensen niet mee lastig vallen. Dat is nergens goed voor. Dat heeft de geschiedenis uitvoerig en bloedig laten zien, zonder ook maar een zweem van een Rijk Gods waarin religies vredig samenwonen.

    • Jan Vermeij