Kuitert en de paus 4

H.M. Kuitert stelt wetenschap tegenover geloof. Geloof is dan: aannemen wat er (letterlijk) in de bijbel staat of wat de kerk erover leert. Kuitert acht dit subjectief en stelt het diametraal tegenover de bijbelwetenschap die als enige in staat is om uit te maken hoe het objectief zit. Deze heeft volgens hem al het naïeve geloof inmiddels onderuitgehaald.

Is het inderdaad zo simpel? De moderne bijbelwetenschap is inderdaad zeer `sophisticated`. Zeer vaak overwoekert de methode, subjectieve vernuftigheid en gezochte theorie, het zien van voor de hand liggende samenhang.

Men kan daarom beter het NieuweTestament zelf ter hand nemen dan te vertrouwen op gepretendeerde objectieve wetenschap, die dat aantoonbaar niet is. Niet dat een dergelijke wetenschap onmogelijk is, integendeel. Geloof en wetenschap kunnen elkaar zelfs helpen. Maar wetenschap zonder geloof is gebleken te zijn: een negatieve conclusie klaarhebben en dat gat opvullen met een grote mate aan willekeur.