Kuitert en de paus 2

Het is de redactie toch bekend dat de reformatorische theoloog H.M. Kuitert in zijn boek Hetzelfde anders zien. Het christelijk geloof als verbeelding onder meer schrijft: `Het protestantisme plukt de vruchten van zijn eigen ontwikkeling, het emancipeert zijn leden; zij kunnen ook zonder de kerk.` Dit moet men lezen tegen de achtergrond van zijn standpunt, dat God en het Zijne niet meer of minder zijn dan producten van menselijke verbeelding. En dus, schrijft Kuitert, moet men zich ook `niet onderwerpen aan mensen die zich zelf tot handlangers van God hebben benoemd, al dan niet in apostolische successie`.

De uitkomst van zijn bespreking van het boek van paus Benedictus XVI past geheel in dit beeld; met als slot, dat deze paus `weleens het laatste restje christelijke inspiratie om zeep (zou kunnen) helpen.`

Ja, Calvijn op zijn best!

Ik neem aan dat de NRC ook een andere theoloog of theologe aan het woord zal laten, die de strekking van het boek zorgvuldig en naar zijn werkelijke inhoud en strekking zal open leggen.