Kinderporno is zwaar geweld tegen kinderen

Frank Kuitenbrouwer schrijft in zijn column op 17 april over de kinderpornofilters van UPC dat ik tijdens een debat in De Balie weinig zeg over het principiële verschil tussen het blokkeren van kinderpornosites, waar ik voor ben, en de zinsnede in het regeerakkoord over het verbieden van het doorgeven van radicale boodschappen door providers.

Echter, ik ben daar wel degelijk duidelijk over geweest. Providers kunnen nooit verantwoordelijk zijn voor de weging welke sites geblokkeerd moeten worden. Dat is een keuze die gemaakt moet worden door politie en justitie. Ik vind dit ook een gemis bij het blokkeren van kinderpornosites door UPC. Daarom heb ik vragen gesteld aan de minister van Justitie op welke wijze het toezicht op de blokkades is geregeld, en welke mogelijkheden de website-eigenaar heeft, wanneer hij het niet eens is met de blokkade.

Wel ben ik van mening dat kinderpornosites geblokkeerd moeten kunnen worden, wanneer dit goed geregeld is. Uit onderzoek blijkt dat bezoek aan deze sites ertoe kan leiden dat een pedofiel overgaat tot misbruik van kinderen.

Kinderporno heeft niets met vrijheid van meningsuiting te maken, maar alles met zwaar geweld tegen kinderen. We begeven ons juist op een hellend vlak als we uit angst voor censuur dit geweld niet te vuur en te zwaard te bestrijden.

    • Arda Gerkens Tweede Kamerlid voor de Sp