IPCC en het klimaat

Halverwege de jaren tachtig werd duidelijk dat de wereld snel opwarmde door ophoping van broeikasgassen zoals CO2 dat bij verbranding van kolen, olie en gas vrijkomt. Ook methaan en lachgas speelden een rol. In 1988 brachten de VN een samenwerking tot stand tussen wetenschappers die regelmatig de laatste inzichten in klimaatverandering samenvatten: het IPCC.

In 1992 kwam het klimaatverdrag tot stand dat geïndustrialiseerde landen verplichtte een gevaarlijke verstoring van het klimaat te voorkomen. Aan een verdere toename van broeikasgassen moest tijdig een eind komen. Ontwikkelingslanden, dat waren toen ook nog China, India en Brazilië, werden hiervan uitgezonderd.

In 1997 werd het Kyoto-protocol opgesteld dat de industrielanden tot 2010 concrete beperkingen oplegt. De VS doen niet mee. Voor het beleid na 2010 vormen de conclusies van het IPCC de basis.

Lees het klimaatrapport via: www.ipcc.ch