‘Het wordt tijd dat Bos zich laat zien’

Willem Vermeend, oud-staatssecretaris van Financiën (PvdA), gisteren in Nova: „Een minister van Financiën die voor Nederland staat, laat niet gebeuren dat ABN Amro wordt opgedeeld.”

Voorlichter van minister Bos van Financiën: „Het ziet ernaar uit dat een ordelijk overnameproces nu belangrijker is dan ooit. Men kan ervan uitgaan dat de toezichthouders en de minister de vinger strak aan de pols zullen houden.”

De Nederlandsche Bank: „Wij volgen de gang van zaken met grote nauwgezetheid.”

Ewout Irrgang, Tweede Kamerlid (SP): „Wat er gebeurt illustreert dat de macht van de aandeelhouders heel groot is. De vraag is of de politiek de wet moet veranderen. Ik vraag me af of splitsing van ABN Amro in het belang is van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Minister Bos moet alle ruimte gebruiken om opsplitsing te voorkomen.”

Kees Vendrik, Tweede Kamerlid (GroenLinks): „De uitspraak is onverwacht krachtig. Het trucje [van Groenink] wordt niet gepikt. Wij willen op korte termijn een debat met de minister van Financiën over de te sterke positie van aandeelhouders. Het wordt tijd dat minister Bos zijn gezicht laat zien. Hij moet aangeven wat de marges zijn van de betekenis die hij hecht aan de stabiliteit van de financiële sector.”

Elly Blanksma, Tweede Kamerlid (CDA): „ABN Amro moet niet de speelbal van het geld worden. De minister en de toezichthouder moeten een overname bekijken vanuit het perspectief van de toekomst van de bank. En dan niet alleen oog hebben voor de K van kapitaal. Een interventie van Bos is op dit moment niet gepast.”

Frans Weekers, Tweede Kamerlid (VVD): „De uitspraak geeft aan dat ondernemingsbesturen niet om de aandeelhouders heen kunnen. Het past in de verschuiving naar meer macht voor hun positie. Activistische aandeelhouders zijn een goed fenomeen. Het is passend dat minister Bos zich op de achtergrond houdt.”

Paul Kaju, woordvoerder van hedgefonds TCI: „De uitspraak is niet alleen goed voor aandeelhouders van ABN Amro, maar schept ook een belangrijk precedent voor goed ondernemingsbestuur in Europa. Wij herhalen onze oproep aan president-commissaris Arthur Martinez om de leiding te nemen in het verkoopproces.”

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER: „De kwestie ABN Amro is reden om goed na te denken over de structuur van corporate governance en de rolverdeling van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Nu is het zo dat er een expliciete voorkeur is dat die twee gescheiden functioneren en aparte taken hebben. Ik vind dat er aanleiding is om kritisch te bekijken of dit aan heroverweging toe is.”

Fred Polhout, FNV Bondgenoten: „De uitspraak maakt de weg vrij voor het horrorscenario waarbij ABN Amro dreigt te worden vermorzeld door twee molenstenen. Verkoop van de bank aan het consortium betekent een slechtere deal voor de werknemers. Wij voorzien dan een verlies van zeker duizend banen.”

Hans Westerhuis, voorzitter Europese Ondernemingsraad ABN Amro: „Bankieren berust op vertrouwen en stabiliteit. Daaraan wordt getwijfeld. Het is daarom teleurstellend dat het vonnis nauwelijks rekening houdt met de belangen van andere stakeholders.”