Centrum van ‘soft power’

Kleine steden hebben soms grote aspiraties. Neem Genève. 350.000 inwoners. ’s Avonds kun je een kanon afschieten. Maar dromen doen ze er op een spectaculaire manier. Genève wil namelijk wereldhoofdstad van de soft power worden. Van de rede, de vrede, de dialoog en de bemiddeling. Kortom, van alles waarin die ándere ambitieuze stad overzee (de naam begint met een W), momenteel níet uitblinkt.

Bij die ambitie hoort een tijdschrift. Iets als Foreign Affairs, maar dan soft. Een blad voor weldenkende lieden, die Hamas geen terreurbeweging noemen en de assertieve Russen liever voor een seminar uitnodigen dan ze met raketschilden te tergen. Het heet The Geneva Post Quarterly. Nummer twee is net uit.

Het oogt als Foreign Affairs: lichtblauw, zelfde formaat, zwarte en rode koppen. De oplage is 5.000 exemplaren – soft power begint kleinschalig en groeit zachtjes. Dat heeft de uitgever, de Geneefse advocaat Jacques Werner (specialiteit: arbitrage), wel geleerd: twaalf jaar geleden zette hij een soortgelijk blad op, dat meteen flopte. Hij weet echter „dat er rond het Meer van Genève een publiek is dat zich interesseert voor grote vraagstukken waar internationale organisaties zich over buigen”. Ongetwijfeld: aangezien bijna alle humanitaire VN-organisaties en ngo’s hier hun hoofdkwartier hebben, en Genève met zijn comfort en lage belastingen als een magneet werkt op multinationals, 43 procent van de inwoners is buitenlands. Die willen vast lezen over de orgaanhandel, investeren in Palestina of mensenrechten. De artikelen zijn nogal academisch, maar de cartoons zijn geweldig.

De Zwitserse president en minister van Buitenlandse Zaken, Micheline Calmy-Rey, is abonnee. Zij pusht Genève als soft power capital zo hard ze kan. Calmy gelooft dat Zwitserland met zijn onafhankelijkheid de boer op moet, zeker in deze tijd van unilateraal ‘neoconnisme’. Zwitserland is geen EU- of NAVO-lid. Een ideale bemiddelaar dus, tussen autoriteiten en rebellen religieuzen en seculieren en alles wat er zoal met elkaar in de clinch gaat. Calmy heeft Kofi Annan gevraagd een soort ‘humanitair Davos’ op te zetten. Denktank-directeur Xavier Comtesse heeft net een rapport geschreven over de invloed van Genève op de internationale politiek. De universiteit richt een instituut voor Internationale Studies en Ontwikkeling op.

Grappig genoeg heeft de Post hierover nog niets geschreven. Dat komt vast nog. Als het volgende nummer het haalt, tenminste.

Zie ook www.genevapost.ch