‘Briefing met Wilders niet intimiderend’

Minister Hirsch Ballin (Justitie) ontkent dat een briefing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra aan PVV-fractievoorzitter Geert Wilders intimiderend was.

Het gesprek was juist „louter informatief” van aard en er was „geen enkele reden” het op te vatten als een poging de vrijheid van meningsuiting van Wilders in te perken.

Dat schrijft Hirsch Ballin vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Vorige week ontstond ophef toen Wilders verklaarde dat een gesprek met Joustra van begin april in een intimiderende sfeer verliep. Het Kamerlid was bij Joustra om over zijn veiligheid te praten, maar volgens Wilders werd hij tijdens het gesprek ook gewezen op het effect van zijn islamkritische uitspraken. Wilders zou van van een analist te horen hebben gekregen dat hij beter zijn toon kon matigen. De Tweede Kamer eiste opheldering van de minister.

Volgens de minister was de presentatie van de NCTb alleen bedoeld om Wilders te informeren. Er is volgens de brief een presentatie gegeven met daarin „een overzicht van de omvang en de aard van de reacties in binnen- en buitenland op zijn recente uitspraken over de Koran”. Daar zaten ernstige bedreigingen bij.

Volgens de brief werd de analist die de toelichting verzorgde, tijdens het gesprek wel gecorrigeerd door Joustra. De analist zou gezegd hebben dat Wilders „geen intellectuele discussie” op gang heeft gebracht in het Midden-Oosten, maar uitsluitend negatieve reacties krijgt. „Hij merkte vervolgens op dat de heer Wilders hetzelfde zou kunnen zeggen maar zonder deze emoties op te roepen.” Joustra corrigeerde hem toen. Wilders was volgens Hirsch Ballin zeer te spreken over de presentatie. Wilders stuurde een bericht naar Joustra, waarin staat dat hij juist waardering had voor „de voortreffelijke briefing”.

Wilders noemt de brief in een reactie „verschrikkelijk”. „Het is een gemene brief. Er is tegen mij gezegd dat ik mijn toon moest matigen, maar daarover lees ik niets. Het is een poging het straatje van de NCTb schoon te vegen, ik was ze niet erkentelijk voor de presentatie.”