`Regime Holleeder is aanvaardbaar`

Den Haag. Het strenge detentieregime dat nu in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen op Willem Holleeder van toepassing is, is niet onaanvaardbaar en onverantwoord. Dat heeft de medisch adviseur van het ministerie van Justitie, volgens landsadvocaat Eric Daalder, na onderzoek vastgesteld. Daalder zei dat tijdens de behandeling van een kort geding dat de van afpersing verdachte Holleeder had aangespannen om de strenge beveiligingsmaatregelen die in Scheveningen voor hem gelden, versoepeld te krijgen. Holleeder herstelt van een hartoperatie.