Private equity in opkomende markten

Peter Blom, directievoorzitter van Triodos Bank, stelt dat private equity een activiteit op zich is geworden die niets meer met de reële economie te maken heeft, en waarbij duurzaamheid volledig ontbreekt (Opinie & Debat, 14 april).

Onze ervaring met private equity in opkomende markten laat een ander beeld zien. Private-equityfondsen, ontwikkelingsbanken en in toenemende mate ook commerciële investeerders verstrekken risicokapitaal voor groei en overnames van bedrijven, banken en micro-financieringsinstellingen. Omdat dit kapitaal in veel landen nog zeer schaars is, levert private equity hier een zeer positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de private sector, en daarmee aan economische groei.

Deze positieve bijdrage wordt breder ingevuld dan uitsluitend financieel. Ontwikkelingsbanken zoals FMO (Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden) toetsen elke investering vooraf aan strenge criteria op het gebied van goed ondernemingsbestuur, milieu en sociale aspecten. Hetzelfde geldt voor private-equityfondsen die veelal met steun van ontwikkelingsbanken zijn opgericht, en deze standaarden omarmd hebben in hun eigen investeringsprocessen. Waar nodig worden met de desbetreffende onderneming afspraken gemaakt over verbetertrajecten op een of meerdere van deze gebieden.

Uiteraard wordt ook bekeken of de investering financieel haalbaar is, waarbij FMO een investeringshorizon heeft van gemiddeld 5 jaar (waar mogelijk korter, waar nodig langer - ons kapitaal is geduldig).

De op deze manier opgebouwde private-equityportefeuille rendeert de laatste 5 jaar beter dan de relevante benchmark, zijnde het gemiddeld rendement op private equity en venture capital in opkomende markten zoals vastgesteld door EMPEA (Emerging Markets Private Equity Association). Private equity en duurzaamheid gaan in opkomende markten prima samen.