Oorlogsbelasting

De Koninklijke Marechaussee onderzoekt of ons leger iets verborgen hield toen eind 2003 een Irakees mogelijk sneuvelde bij een vuurgevecht. Wat niet wordt onderzocht, is of de Nederlandse regering iets verborgen hield, toen ze besloot ons leger daar heen te sturen zonder toestemming van de VN-Veiligheidsraad.

Ik ben geneigd het met Jan Pronk eens te zijn, die op 10 april op Radio 1 tot openlijke verdachtmaking overging: „Als Balkenende niets te verbergen had, had hij gewoon gezegd dat dat onderzoek kon plaatsvinden”.

Ook documentairemakers duiken er op en concluderen dat de Kamer destijds niet voldoende is ingelicht. Is dat waar? Ik weet het niet, en zolang er geen parlementair onderzoek komt, blijft dat zo. Met dank aan de PvdA.

Van alle Nederlanders was destijds 89 procent tegen deelname aan de oorlog in Irak. Niettemin hebben alle Nederlanders de oorlog financieel gesteund, behalve de leden van het Koninklijk Huis dan, want die betalen geen belasting.

Voor Uruzgan geldt hetzelfde: slechts één op de drie Nederlanders was vóór deze nogal vruchteloze missie, waaraan alle Nederlanders, behalve de leden van het Koninklijk Huis, nu hun geld uitgeven. Met dank aan de PvdA.

Veronderstel nu eens dat al die oorlogtegenstanders massaal tot burgerlijke ongehoorzaamheid overgaan. Dat ze dit jaar van hun belastingaanslag precies dát deel aftrekken dat verdwijnt door de afvoerputten Afghanistan en Irak. Deelt de regering dan boetes uit, bij wanbetaling oplopend tot celstraffen? Dat wil ik wel meemaken, een land met een hoofdzakelijk gedetineerde bevolking.

Openheid over Irak zal er voorlopig niet komen, in Afghanistan blijven we voortsukkelen, en de regering maakt zich alvast gereed voor de volgende slag. Minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) wilde begin vorige maand de mogelijkheid openhouden om een inval in Iran te steunen, want hij „kan nu niet uitsluiten dat Iran dingen gaat doen die buiten de geldende resolutie vallen”.

Daar gaat het al, op naar het volgende bloedbad, ons zwaar verdiende geld. Behalve dat van de leden van het Koninklijk Huis.

Christiaan Weijts

Schrijver van het boek Art. 285b.