`Oceanen inzetten voor beter klimaat`

BRUSSEL, 3 mei. - De Europese Commissie wil veel meer gebruik maken van de oceanen in de strijd voor een beter milieu en klimaat en bij pogingen minder afhankelijk te worden van gas en olie. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie wil bijvoorbeeld energie halen uit methaanhydraat in de zeebodem en ook de zeebodem gebruiken voor de opslag van het schadelijke broeikasgas kooldioxide (CO2). De lidstaten moeten daarom een overkoepelend maritiem beleid afspreken. De Commissie doet daarvoor in oktober voorstellen. Het beleid moet gaan over de bescherming van bedreigde vissoorten, over de industrie, toerisme en bewoning aan de kusten van Europa.