nieuwe kaart van Nederland

De Nieuwe Kaart van Nederland heeft de afgelopen jaren duizenden ruimtelijke plannen verzameld van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Ze zijn sinds kort gekoppeld aan Google Earth.

Bekijk plannen voor nieuwe woonwijken, spoorwegen, natuurgebieden, of bedrijventerreinen op: www.nieuwekaart.nl