Hulp aan mensen met schulden faalt

Rotterdam, 3 mei. Gemeenten hebben geen succes bij de hulpverlening aan mensen met schulden. Uit een studie van onderzoeksbureau SGBO blijkt bovendien dat de gemiddelde schuld van mensen die hulp krijgen in vier jaar is gestegen van 16.413 euro naar 21.786 euro. Pagina 2