Geld BZ vooral naar pro-Europa projecten

Het grootste gedeelte van het budget van het Europafonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat naar projecten die de Europese Unie welgezind zijn. ‘Eurosceptische’ projecten worden niet of nauwelijks gesubsidieerd.

Dit blijkt uit de inventarisatie van gehonoreerde projecten tot nu toe. Kritische organisaties beschuldigen het ministerie van eenzijdig toewijzingsbeleid van subsidiegelden. „Het Europafonds is verworden tot een propagandapot van de regering’’, aldus Tweede Kamerlid Harry van Bommel (SP). Het ministerie stelt dat de gelden „eerlijk” worden verdeeld, maar dat kritische projecten niet of nauwelijks worden ingediend.

Ten minste vijf aanvragen van ‘eurokritische’ organisaties werden afgelopen jaar afgewezen. Onder de veertien projecten die het ministerie van Buitenlandse Zaken in de eerste helft van dit jaar subsidieert, bevinden zich alleen maar neutrale en pro-Europese projecten.

Een aanzienlijk deel van toegekende subsidies gaat naar mediaprojecten. Productiebedrijf Pieter van Huystee Film kreeg 400.000 euro voor de serie tv-documentaires ‘In Europa’, op basis van het gelijknamige boek van Geert Mak. World Media Report, ook een productiebedrijf, zal met de twee ton van het Europafonds twee items over de ‘grenzen van Europa’ maken voor de actualiteitenrubriek EenVandaag van de publieke omroep.

Kritische organisaties hebben dit jaar (nog) geen subsidieaanvraag ingediend uit gebrek aan vertrouwen in de goede afloop. „Omdat we weten dat we toch geen kans maken”, aldus Willem Bos van het samenwerkingsverband van eurokritische organisaties Ander Europa. Een subsidieaanvraag werd vorig jaar niet gehonoreerd. Ook het Amsterdamse linkse onderzoeksbureau Jansen & Jansen, waarvan de aanvraag vorig jaar eveneens werd afgewezen, doet om dezelfde reden geen beroep meer op het fonds.

Staatssecretaris Timmermans (Europese Zaken, PvdA) erkende afgelopen maart in de Eerste Kamer dat „de criteria en de besteding’’ van het Europafonds nadere aandacht behoeven. „(-)Ik denk dat wij nog te weinig oor hebben gehad voor andere groepen en geluiden in de samenleving dan die van de ‘usual suspects’.’’ Timmermans zei vooral de kritische geluiden nauwer te willen betrekken bij „de communicatiestrategie’’.