Filmfonds voor arme landen gered

Rotterdam, 3 mei. Het Hubert Bals Fonds en het Jan Vrijman Fonds blijven bestaan. Het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking heeft besloten de bedreigde fondsen, die filmproducties in ontwikkelingslanden stimuleren, anders te financieren.Pagina 11