241.000 mensen zonder zorgpolis

Het aantal mensen dat niet verzekerd is tegen ziektekosten is groter dan tot nu toe werd aangenomen, namelijk 241.000. Het gaat om 1,5 procent van de Nederlandse bevolking. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren bekendgemaakt. Onder de onverzekerden zijn veel allochtonen en kinderen.

Vorig jaar zomer maakte het CBS bekend dat er zo’n 182.000 onverzekerden waren, 1 procent van de bevolking. Toen had het bureau nog geen beschikking over een volledig verzekerdenbestand. Volgens het CBS gaat het nu om een „fors aantal mensen”, evenveel als het aantal inwoners van Leiden en Maastricht.

Voorafgaand aan de invoering van de basisverzekering in 2006 maakten de Tweede Kamer en de zorginstellingen zich grote zorgen over een mogelijke explosie van het aantal onverzekerden. In het nieuwe zorgstelsel is niet meer iedereen automatisch verzekerd. Mensen moeten zelf het initiatief nemen om een polis bij een zorgverzekeraar af te sluiten.

Op basis van de eerder door het CBS verstrekte schattingen, zei toenmalig minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) dat hij nieuwe maatregelen om het aantal onverzekerden op te vangen niet nodig vond. Met 182.000 onverzekerden was het aantal immers gedaald sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel, zo betoogde hij. In 2005 was volgens het CBS nog sprake van 250.000 onverzekerden.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat in een reactie weten nog niet te kunnen zeggen of het nu wel extra maatregelen nodig acht.

Uit de berekeningen van het CBS valt niet op te maken waarom mensen onverzekerd zijn. Dat kan zijn omdat ze een informatieachterstand hebben, bewust het risico nemen of in het buitenland verzekerd zijn.

De sociale diensten vrezen dat deze zomer nog eens tienduizenden mensen extra onverzekerd raken. Dit omdat verzekeraars vanaf 1 juli wanbetalers voor het eerst mogen royeren. Sinds 2006 is een zorgverzekering verplicht.