Paul Wolfowitz, baas Wereldbank

woensdag 2 mei

Nogmaals ontkennen dat het fout was mijn vriendin een andere baan en een enorme loonsverhoging te geven (de Wereldbank is toch voor armoedebestrijding?)

Verklaren dat ik niet zal opstappen tot mijn naam is gezuiverd (gezuiverd met een grote zak geld en een lucratieve baan elders)

Solliciteren als partijvoorzitter bij de PvdA (wij hebben Melkert ooit opgenomen, nu mogen ze iets terug doen)

Mijn vriend George vragen of hij bemiddelt in het conflict (ingrijpen als hij voorstelt de Wereldbank weg te bombarderen)

Vriendin polsen of ik na ontslag bij haar mag inwonen (ze verdient inmiddels genoeg)

    • van Opzeeland