Noordpool ver vóór 2050 ijsvrij

Het zee-ijs rond de noordpool is de laatste halve eeuw veel sneller gesmolten dan de beste klimaatmodellen kunnen nabootsen. De pool verliest steeds sneller ijs en kan daarom al ver voor het jaar 2050 ’s zomers ijsvrij zijn. De werkelijkheid loopt wel dertig jaar voor op de voorspellingen. Dat blijkt uit een heranalyse van ijswaarnemingen sinds 1953, uitgevoerd door onderzoekers van het National Center for Atmospheric Research in Colorado, in de Verenigde Staten. De onderzoekers vergeleken observaties van schepen, vliegtuigen en satellieten met de berekeningen van modellen. Het verslag verscheen gisteren in Geophysical Research Letters. Het jaarlijks ijsverlies aan het eind van de zomer bleek niet 5,4 procent per decennium maar 7,8 procent. De invloed van broeikasgassen blijkt groter dan vroeger werd aangenomen. Dat het klimaat zo radicaal verandert, is eigenlijk pas sinds begin jaren tachtig bekend. (NRC)