Inburgeren kan nu bijna overal

Sinds 1 januari van dit jaar is de markt voor inburgeringscursussen vrij voor alle aanbieders. Voorstanders verwachten voor iedereen een cursus-op-maat. Bestaande organisaties hebben grote moeite met de marktwerking. Zij denken dat de kwaliteit achteruit zal gaan.

pagina 10 en 11