Extra toezicht op arbeid op kermis

Den Haag. De Arbeidsinspectie gaat komende zomer kermissen extra toezien op illegale arbeid. Tot nu toe zijn de circa 850 exploitanten van kermisattracties beperkt gecontroleerd. Tot eind oktober gaan ongeveer vijftig controleurs van de Arbeidsinspectie samen met de vreemdelingenpolitie langs de kermissen. Dat heeft de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken aangekondigd. Bij vijftien gerichte controles vorig jaar in Limburg stuitten de inspecteurs negen keer op illegale arbeid bij kermissen. Daarom worden er dit jaar uitgebreidere controles uitgevoerd in deze branche.