DNA geïsoleerd uit middeleeuws geschrift

Rotterdam. Een team van Griekse genetici is erin geslaagd DNA te isoleren uit drie perkamenten manuscripten, twee uit de dertiende en een uit de zestiende eeuw. Alle drie de perkamenten blijken afkomstig van geiten, iets dat op het oog niet meer te zien was, zo staat in het meinummer van de Journal of Archaeological Science. Het had ook van schapen- of kalverenhuid kunnen zijn gemaakt. Op basis van kleine variaties in het DNA zijn de onderzoekers erin geslaagd om een genetische stamboom te maken van de perkamenten met een zestal bekende geiten mDNA-genomen. Het zestiende-eeuwse perkament staat dan duidelijk apart van de twee dertiende-eeuwse. Deze DNA-extractie was nog een vingeroefening. De onderzoekers denken dat bij DNA-testing op grote schaal dankzij dit soort stambomen geheel nieuwe patronen zullen worden ontdekt, in de ruim 3.000 historische perkamenten manuscripten van onbekende oorsprong in Griekse bibliotheken.