Ambtenaar op de Dag van de Arbeid

Gistermorgen zat ik om kwart over zeven in de tram op weg naar mijn werk nrc.next te lezen. Mijn aandacht werd getrokken door de kop `Alleen de ambtenaren slapen vandaag uit`. In het artikel stond dat de hardwerkende bakkers en kantoorslaven gewoon aan het werk moeten op de Dag van de Arbeid, en dat de ambtenaren vrij zijn. Ik, medewerker van Buitenlandse Zaken, heb de neiging onderdrukt om subiet huiswaarts te keren, en kwam op het ministerie vele andere blijkbaar slecht geïnformeerde rijksambtenaren tegen die op hun `vrije dag` gewoon aan het werk zijn gegaan.

Ik vind het jammer dat nrc.next met dit soort ongenuanceerde artikelen bijdraagt aan de vaak onterechte negatieve beeldvorming over rijksambtenaren, zeker in een tijd waarin de regering van plan is 15 duizend banen te schrappen bij de rijksoverheid zonder dat daarbij heldere beleidskeuzes worden gemaakt.