Vertel het leven zelf

De Hongaarse auteur Dezsö Kosztolányi speelt in zijn grootse roman De bekentenissen van Kornél Esti. (Van Gennep, € 22,50), met de ernst van het leven maar is ernstig in zijn spel, schrijft Györgyi Dandoy.

De Hongaarse auteur Dezsö Kosztolányi speelt in zijn grootse roman De bekentenissen van Kornél Esti. (Van Gennep, € 22,50), met de ernst van het leven maar is ernstig in zijn spel, schrijft Györgyi Dandoy.

‘Onder het motto „vertel het leven zelf” en gewapend met een nauwgezette stijl, zou Kosztolányi – een van de grootste lyrische dichters van zijn tijd – uitgroeien tot de alfa en de omega van het moderne Hongaarse proza.

Zonder overdrijven: Kosztolányi heeft een beslissende invloed gehad op het schrijverschap van alle levende of dode Hongaarse auteurs met wie het Nederlandse publiek recent nog kennis heeft gemaakt. De fijnzinnige stijl van Sándor Márai, de filosofische twijfels van Géza Ottlik over de vraag of de volledigheid van het bestaan in taal kan worden uitgedrukt, het thema van de machtsverhouding tussen baas en bediende dat terugkomt bij Magda Szabó en Péter Nádas – het vindt allemaal zijn oorsprong in Kosztolányis oeuvre.

De bekentenissen van Kornél Esti is, als zoiets al mogelijk is, een synthese van Kosztolányi’s levenswerk.’