Studieresultaten niet overal in EU erkend

ROTTERDAM Nog steeds worden studieresultaten, die behaald zijn in een Europees land, niet in alle EU-landen erkend. Dat is de conclusie van een onderzoek uitgevoerd door de European University Association (EUA). De Europese associatie heeft een enquête gehouden onder 908 Europese instellingen voor hoger onderwijs in 46 Europese landen naar het zogenaamde Bologna-proces. In Bologna (1999) spraken 29 Europese landen af om tot internationale vergelijkbaarheid te komen van studieresultaten. Dat zou het gemakkelijker maken voor academici met hun kwalificatie ook in andere landen gelijkwaardig werk te krijgen. Een van de maatregelen was de invoering van de drie-fasen-structuur: bachelor, master en doctor. Maar het onderzoek toont aan dat studieresultaten, die in een ander Europees land zijn behaald, vaak niet erkend worden. Ook blijken de verschillende nationale varianten van het drie-fasen-model problematisch te zijn. Verder wordt in de helft van de gevallen geen certificaat uitgeschreven dat de internationale vergelijkbaarheid van de studieafronding garandeert.