Premier Israël ‘faalde’, maar treedt niet af

De Israëlische premier Olmert en minister Peretz van Defensie weigeren af te treden, hoewel zij volgens een onderzoekscommissie „ernstig gefaald” hebben in de oorlog tegen Hezbollah in Libanon.

„Het zou niet correct zijn af te treden. Het is nu juist tijd om fouten te herstellen en lessen te trekken”, zei Olmert na de publicatie van het tussenrapport over het begin van de oorlog. Het eindrapport over de hele Libanonoorlog, die op 12 juli 2006 begon met de ontvoering door Hezbollah van twee reservisten, wordt in juli gepubliceerd.

Organisaties van reservisten en nabestaanden van de 160 omgekomen Israëliërs bereiden demonstraties voor om Olmert en Peretz tot aftreden te dwingen. De Israëlische media vinden dat Olmert moet aftreden.

Volgens het rapport, opgesteld door oud-rechters en ex-militairen, besloot Olmert „overhaast en zonder de noodzakelijke consultaties buiten de kleine kring van de generale staf” ten strijde te trekken. Een weloverwogen, allesomvattend militair plan ontbrak. De ministers stemden in met de „vage voorstellen” van de premier zonder precies op de hoogte te zijn van de implicaties.

De commissie verwijt Olmert „gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef, oordeelsvermogen en voorzichtigheid”. Volgens voorzitter Eliyahu Winograd werd het falen van Olmert verergerd doordat Defensieminister Peretz, leider van de Arbeidspartij, „geen kennis van of ervaring in militaire, diplomatieke en regeringszaken heeft”. Hij had moeten weten „dat het leger niet klaar was voor deze oorlog in een dermate gecompliceerd land als Libanon”. Toenmalig chef-staf Dan Halutz wordt beschuldigd van „misleiding” van de regering met „impulsieve” en „onprofessionele, onverantwoordelijke” voorstellen. Hij deed het voorkomen alsof de luchtmacht Hezbollah kon vernietigen en de ontvoerde soldaten bevrijden. De regering wordt ook verweten het thuisfront niet te hebben voorbereid op de „voorspelbare” raketbeschietingen van Hezbollah. Bunkers verkeerden in slechte staat of ontbraken.

niet geschikt: pagina 5

HOOFDARTIKEL: pagina 7