Noordpoolijs smelt onverwacht snel

Rotterdam, 1 mei. Het zeeijs rond de noordpool is de laatste halve eeuw veel sneller gesmolten dan de beste klimaatmodellen kunnen nabootsen. De pool verliest steeds sneller ijs en hij kan daarom al ver voor het jaar 2050 `s zomers ijsvrij zijn. De werkelijkheid loopt wel dertig jaar voor op de voorspellingen. Dat blijkt uit een heranalyse van ijswaarnemingen sinds 1953 door onderzoekers van het National Center for Atmospheric Research in Colorado. Zij vergeleken observaties van schepen, vliegtuigen en satellieten met de berekeningen van modellen. Het verslag verscheen vandaag in Geophysical Research Letters. Het jaarlijks ijsverlies aan het eind van de zomer bleek niet 5,4 procent per decennium maar 7,8 procent. De invloed van broeikasgassen blijkt groter dan aangenomen.