Nederland tegen maritieme regels

DEN HAAG. Nederland ziet niets in een Europese aanpak voor kustverdediging, marktordening van zeehavens of nieuwe Europese maritieme regelgeving. Dat bleek uit de reactie van het kabinet op het Europees Groenboek voor maritiem beleid, dat de Europese Commissie heeft opgesteld. Een Groenboek, een discussiestuk, is de prilste fase in het proces van Europese wetgeving. Het kabinet stemt wel in met de hoofddoelstelling van het Groenboek, dat een balans zoekt tussen economische groei en werkgelegenheid en het behoud van ecologische waarden. De Tweede Kamer moet zich nog over de kwestie buigen, maar hoopt in juni een standpunt te hebben ingenomen. De Europese Commissie zal naar verwachting medio dit jaar vervolgstappen bekend zal maken.