Medisch tuchtcollege: te weinig patiënten dienen een klacht in

Den haag. Steeds meer Nederlanders zijn zo ontevreden over hun hulpverleners dat ze een klacht indienen bij een medisch tuchtcolleges. Vorig jaar ontvingen de tuchtcolleges 1.332 klachten, tegenover 1.052 in 2002. Toch vragen de tuchtcolleges zich af of de mogelijkheid tot klagen bij het publiek voldoende bekend is. ”Indien het aantal beroepszaken wordt gerelateerd aan het aantal patiëntencontacten kan de conclusie worden getrokken dat dit slechts een zeer bescheiden deel is”, aldus de opstellers van het jaarverslag.