EU en VS: barrières handel wegnemen

De EU en de VS willen een einde maken aan bureaucratische barrières die de handel tussen beide economische blokken belemmeren. Daartoe hebben zij een nieuw overlegorgaan in het leven geroepen, de Trans-Atlantische Economische Raad.

Dat is de uitkomst van een topontmoeting, gisteren in Washington, tussen de Amerikaanse president Bush, de Duitse bondskanselier Merkel en voorzitter Barroso van de Europese Commissie. Merkel vertegenwoordigde de lidstaten omdat Duitsland EU-voorzitter is.

De EU en de VS willen onder meer komen tot gemeenschappelijke veiligheidseisen voor auto’s en uniforme regels voor bedrijfsovernames. Dergelijke afspraken zouden de handel tussen de twee blokken kunnen stimuleren.

De Trans-Atlantische Economische Raad zal worden geleid door Günther Verheugen, eurocommissaris voor Industriebeleid, en de Amerikaan Allan Hubbard, directeur van de Nationale Economische Raad van de VS. Zij zullen minimaal twee keer per jaar verslag doen van hun vorderingen en jaarlijks bij elkaar komen. „Dit is een erkenning van het feit dat hoe dichter de VS en de EU bij elkaar komen, hoe beter onze burgers af zijn”, zei de Amerikaanse president Bush.

Op de top werd benadrukt dat de Europees-Amerikaanse toenadering niet betekent dat afspraken over liberalisering van de wereldhandel in het kader van de WTO minder belangrijk zijn geworden.

De voorzitter van de landbouwcommissie van de WTO, Crawford Falconer, publiceerde gisteren nog een rapport waarin hij verklaarde dat de VS en Europa hun harde onderhandelingsposities over landbouwsubsidies moeten laten varen als ze nog een succes willen maken van de lopende onderhandelingsronde voor liberalisering van de wereldhandel. „Als we de komende weken – ik aarzel om maanden te zeggen – geen serieuze beweging zien”, schrijft Falconer in zijn rapport, „dan zullen we ofwel falen, danwel dit hele project voor lange tijd in het vriesvak zetten, wachtend op een betere generatie die ons uit het ijs kan loshakken.”