Emancipatie onvoltooid

Zwartboek over de positie van vrouwen wereldwijd – onder redactie van Christine Ockrent (Artemis & co, € 25,-)‘biedt vruchtbare perspectieven om de handen ineen te slaan’, vindt Stine Jensen. ‘Vrouwenhandel, eerwraak, verkrachting, geweld, armoede, moedersterfte, hiv/aids, arbeidsparticipatie, prostitutie – in Zwartboek, een vuistdik overzichtswerk uit Frankrijk, stellen gerenommeerde journalisten, onderzoekers, schrijvers en activisten de weinig rooskleurige situatie van niet-westerse vrouwen aan de kaak. De boodschap is helder: de emancipatie wereldwijd is nog lang niet voltooid. En de wereldwijde derde feministische golf moet gaan over de thema’s arbeid, seksualiteit en armoede. Hoewel de aandacht in dit boek vooral uitgaat naar niet-westerse vrouwen, is er ook een aantal bijdragen over westerse vrouwen, zoals een artikel over echtelijk geweld in Spanje of het teruggedraaide emancipatiebeleid onder de regering Bush. Voor de Nederlandse editie zijn uitstekende bijdragen toegevoegd van journalisten, schrijfsters en politici, onder wie Femke van der Zeijl over hiv/aids bij Oegandese vrouwen, Betsy Udink over huiselijk geweld in Pakistan en Ayaan Hirsi Ali (‘Moslima’s, eis je rechten op’)’