Deze bank is niet van toepassing

Wat vindt Nederland van de strijd om ABN Amro?

Een opiniepeiler, die in zijn vrije tijd klusjesmannen onderzoekt, vroeg wat rond. Resultaat: 36 procent van de rekeninghouders overweegt zijn rekening op te zeggen als de bank wordt overgenomen. Mannen neigen dat sneller te doen dan vrouwen, 50-plussers sneller dan jongeren.

Dat klinkt schokkend. Klinkt.

De vraag is hoe deugdelijk de flitspeilingen zijn op peil.nl. Wie zonder selectie vooraf gaat peilen, zal merken dat het type respondenten niet overeenkomt met een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking. Onderzoeken moeten representatief zijn: dat zijn ze niet als 98 procent mannen en 2 procent vrouwen meedoet aan een volkspeiling.

Maar daar bestaan oplossingen voor. Bij peil.nl kan iedereen zich op een website aanmelden door een uitgebreide vragenlijst in te vullen. De persoonlijke kenmerken verdwijnen in een databank. Bij ieder nieuw onderzoek kunnen de geënquêteerden doeltreffend benaderd worden. Is 60 procent van de rekeninghouders man? Dan zullen meer mannen dan vrouwen benaderd worden.

In de peiling over ABN Amro splitst de opiniepeiler zijn onderzoek uit in 8 groepen met 11 keuzeantwoorden: 88 vakjes met cijfermatige informatie. Maar basale onderzoeksgegevens ontbreken. De grootte van de populatie en van de steekproef is niet gegeven. De standaarddeviatie, betrouwbaarheidsniveaus en andere statistische ankerpunten missen eveneens. Zulke onderzoeken roepen meer vragen op dan zij beantwoorden. ‘Weet niet’ domineert.

Laten we nu eens aannemen, ook al is daar geen enkele aanleiding toe, dat de onderzoeken van peil.nl betrouwbaar zijn, dus ook het onderzoek naar de mening van Nederlanders over ABN Amro. De paar cijfers over het opzeggen van de rekening zijn al genoemd, maar wat stond er dan in de andere tachtig vakjes?

Op de vraag of het erg is dat de bank haar onafhankelijkheid verliest, is het antwoord gemengd: veel ‘ja’, veel ‘nee’ en veel ‘weet niet’. Op de vraag of ABN Amro door de Britse bank Barclays of door de groep geleid door de Royal Bank of Scotland moet worden gekocht, zegt meer dan de helft geen voorkeur of geen mening te hebben. En 36 procent van de respondenten mag overwegen zijn rekening bij ABN Amro op te zeggen bij een overname, van deze groep verwacht ruim 80 procent dit „misschien” te doen. In totaal verwacht slechts 7 procent zijn rekening „zeker” op te zeggen. Voor wat het waard is.

Conclusie: uit een nietszeggend onderzoek blijkt dat de discussie over ABN Amro hun weinig zegt. Dat is veelzeggend.

Jeroen Wester