Brits verbod op misbruik recensies

„Clayton Peroti speelt Tark... met verve”, zo adverteert Joop van den Ende Theaterproducties met de musical Tarzan. De producent heeft waarschijnlijk lang moeten zoeken naar een bruikbaar citaat, want in de uit De Volkskrant afkomstige recensie heeft de bespreker, behalve voor vormgeving en enkele aardige acteurs, geen goed woord voor de musical over. De kop luidt: „Ook in vertaling lukt het Tarzan niet te ontroeren.”

Vanaf december zijn in Groot-Brittannië zulke uit hun verband gerukte citaten verboden. Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken verwacht niet dat het ook in Nederland tot zo’n verbod komt. De Britse regels zijn implementaties van de in 2005 vastgelegde Europese Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken die in december voor alle lidstaten van kracht zal zijn. De Tweede Kamer nog debatteren over de toepassing in de wet.

De Britse uitvoering van de richtlijn is strenger dan door de EU is voorgeschreven. Dat is volgens Economische Zaken niet het Nederlandse beleid. „Het huidige kabinet vaart wat betreft implementatie van EU-richtlijnen juist een liberale koers: ze worden niet meer strenger toegepast dan is voorgeschreven.” Wanneer de Kamer over de Richtlijnen Oneerlijke Handelspraktijken, waarin meer misleidende advertentiepraktijken aan banden wordt gelegd, debatteert is niet bekend.

Dus zal waarschijnlijk nog lang kunnen wat uitgeverij Vassallucci deed bij debuutroman van Elle Eggels. De advertentie riep: „poëtisch en beeldend... dwingt bewondering af.” Dat stond inderdaad in de recensie van Carel Peeters in Vrij Nederland. Maar volgens hem schreef de auteur Eggels als een dilettante „die poëtisch en beeldend wil schrijven en dan zwaar begint te overdrijven.” En: „Alleen de hoeveelheid gekeutel dwingt bewondering af.”