Balkenende spreekt Europees Parlement toe over Grondwet

BRUSSEL. Premier Balkenende zal op 23 mei de voltallige vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg toespreken. Hij zal dan het Nederlandse standpunt ten aanzien van de Europese Grondwet toelichten. Er wordt nog bekeken of de premier ook daadwerkelijk met de Europese afgevaardigden in debat kan gaan. Half juni zullen de regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Unie besluiten of en langs welke weg veranderingen kunnen worden aangebracht in de tekst die zowel in Frankrijk als in Nederland in 2005 na een referendum werd verworpen. Het Europees Parlement is in overgrote meerderheid voor de Grondwet. De komst van Balkenende naar Straatsburg is tamelijk uniek. Meestal komen alleen de regeringsleiders van het land dat halfjaarlijks voorzitter is van de Unie één of twee keer naar het Parlement.