Balkenende spreekt Europees Parlement toe

Brussel, 1 mei. Premier Balkenende zal op 23 mei de voltallige vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg toespreken. Hij zal dan het Nederlandse standpunt ten aanzien van de Europese Grondwet toelichten. Het is nog niet duidelijk of hij ook daadwerkelijk met Europarlementariërs in debat gaat. Half juni besluiten de regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Unie of en langs welke weg veranderingen kunnen worden aangebracht in de tekst die zowel in Frankrijk als in Nederland in 2005 na een referendum werd verworpen. Het Europarlement is in overgrote meerderheid voor de Grondwet. De komst van Balkenende naar Straatsburg is tamelijk uniek. Meestal komen alleen de regeringsleiders van het land dat halfjaarlijks voorzitter is van de Unie één of twee keer naar het Parlement.