Alleen de ambtenaren slapen vandaag uit

In Nederland is De Dag van de Arbeid de katterige ochtend na Koninginnedag.

Als ’t aan de Internationale Socialisten ligt, wordt 1 mei een nationale feestdag.

Een jonge toeschouwer Foto Chris Keulen Belgie, Lommel, 01-05-2003 Toeschouwer demonstratie in Lommel t.g.v. de 1 mei-viering. Dag van de Arbeid. Foto: Chris Keulen Keulen, Chris

Niet de havenarbeiders, niet de kantoorslaven en niet de hardwerkende bakker of groenteman: nee, in Nederland zijn het alleen de ambtenaren die op de Dag van de Arbeid een vrije dag hebben. En dat is dan dat. Terwijl in tientallen landen op 1 mei mensen de straat opgaan om te demonstreren voor een socialere politiek of betere arbeidsomstandigheden, is de eerste meidag in Nederland meer een katterige ochtend na Koninginnedag.

Maina van der Zwan is landelijk coördinator van de Internationale Socialisten (IS), een organisatie die zich inzet ‘tegen oorlog, racisme en kapitalisme’. Zelfs hij heeft als „fulltime politiek actievoerder” voor de IS morgen geen vrije dag: „We blijven ervoor pleiten dat 1 mei een verplichte vrije dag wordt – maar tot het zo ver is moet ook ik daar heel hard voor werken.”

Van der Zwan heeft goede hoop dat de 1 meitraditie ooit terugkeert; maar dit jaar organiseert de IS geen demonstratie of politieke bijeenkomst. Zelfs het jaarlijkse Marxisme Festival is net gehouden, in april. „Dat kwam toevallig zo uit.” Op de Amsterdamse vrijmarkt heeft Van der Zwan gisteren actieposters tegen Bush verkocht, maar vandaag was er geen dringende aanleiding om een speciale 1 meioptocht te houden. Hij benadrukt dat ook in andere landen niet consequent gedemonstreerd wordt op de Dag van de Arbeid: „De noodzaak is zeer afhankelijk van de politieke stemming en campagnes van het moment. Ten tijde van Pim Fortuyn hebben we 1 mei bijvoorbeeld aangegrepen om te demonstreren tegen racisme.”

Grote evenementen zijn vandaag niet te verwachten, maar liefhebbers van de socialistische traditie kunnen op verschillende plekken toch hun hart ophalen. Een kleinschalig feestje wordt vandaag gevierd in Bergen op Zoom – met muziek, toespraken, gedichten en kraampjes speelt op de Grote Markt het thema ‘solidariteit’ de hoofdrol. Initiatiefnemer Niels Minnaard zegt niet te verwachten dat in Bergen op Zoom de revolutie zal uitbreken, maar vindt het wel hard nodig dat 1 mei meer aandacht krijgt: „Juist nu, na al die jaren neoliberaal beleid lopen socialistische verworvenheden als minimumloon en ontslagbescherming gevaar.” Hij denkt dat de 1 meimalaise te maken heeft met de val van het communisme, waarmee het socialisme aan populariteit heeft ingeboet. Het thema ‘solidariteit’ is gekozen om de individualistische trend te doen keren: „Mensen worden steeds egoïstischer, wij willen benadrukken dat het ook anders kan.” Vorig jaar was de manifestatie met een opkomst van 150 man publiek een groot succes, zegt Minnaard; wie weet is er toch nog toekomst voor de Dag van de Arbeid.

Rotterdam blijkt dit jaar de aangewezen plek om de Dag van de Arbeid te vieren, want op de Coolsingel wordt door het plaatselijke ‘1 Mei Comité’ een ‘Loop tegen de sociale sloop’ gehouden. Volgens de aankondiging zal de straat rood zien van de vlaggen. Vanavond om half zeven begint voor het stadhuis een muzikaal programma, met aansluitend een optocht door de binnenstad.

Meer ludiek van aard is de manifestatie op het Leidseplein in Amsterdam, waar de ‘clownrevolutie’ wordt uitgeroepen. De club is geïnspireerd op het ‘Clandestine Insurgent Rebel Clown Army (CIRCA)’, dat in Groot-Brittannië op niet-gewelddadige en humoristische wijze pleit voor een anti-autoritaire samenleving. Wat er vanmiddag om twee uur op het Leidseplein precies gaat gebeuren is onduidelijk.

Ten slotte wordt ook de bejaarde socialist niet vergeten: zoals ieder jaar vormt het Willem Dreeshuis in Amsterdam het brandpunt voor een socialistische bijeenkomst. In vervolg op het symposium van 13 februari wordt vanmiddag het tweede deel van de bijeenkomst ‘Het verzorgingshuis zo gek nog niet’ gehouden.

Luister naar De Internationale op http://www.js.nl/?id=23