Geen idee waar Elsbeth Etty het over heeft

In haar column `De verbanning van goed en fout` (NRC Handelsblad, 24 april) schrijft Elsbeth Etty dat ik in HP/De Tijd tevreden heb geconstateerd dat ”na jaren van politieke correctheid de Duitse bezetting niet meer als moreel ijkpunt geldt.”

Het betreft hier een feitelijke onjuistheid. Ik ben de laatste om te ontkennen dat de Tweede Wereldoorlog een morele betekenis heeft. De Hitler-analogie als belichaming van het absolute kwaad is ook vandaag nog springlevend en dat zal nog lang zo blijven. Wel vind ik het een verademing dat tegenwoordig niet meer elke discussie over `gevoelige` onderwerpen met verwijzingen naar Anne Frank of het fascisme buiten de orde wordt geplaatst.