Zevendedagsadventisten waren moedig in WO II

Bij de wijze waarop Maarten `t Hart de zevendedagsadventisten afschildert, is enige nuancering op zijn plaats, zeker waar hij stelt dat zij er lugubere opvattingen op nahouden over het naderend einde der tijden. De verdelging van ongelovigen (althans, zoals `t Hart stelt dat de adventisten dat zien) was gedurende de Tweede Wereldoorlog in volle gang. Mijn vader, joods, werd in die tijd, samen met enkele honderden andere joodse vluchtelingen (en neergehaalde geallieerde vliegers), geholpen Zwitserland te bereiken met behulp van de ontsnappingsorganisatie van Jean Weidner, Dutch-Paris. Deze bevlogen Nederlandse zevendedagsadventist handelde uit onzelfzuchtigheid. Van enig pessimisme over een naderend einde der tijden is bij hem nooit sprake geweest. Integendeel: de oprechte geloofsovertuiging van Weidner als zevendedagsadventist was zijn drijfveer om zoveel mogelijk mensen, ongeacht hun afkomst of religieuze overtuiging, te helpen. Aan die overtuiging dank ook ik uiteindelijk mijn leven.