Rijk wil IJsselmeer in drieën verdelen

Het IJsselmeergebied moet worden opgedeeld in drie compartimenten om de zoetwatervoorziening veilig te stellen, de natuur een kans te geven en recreatie en woningbouw mogelijk te maken.

Dat staat in een rapport van een groep ambtenaren van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, LNV en VROM. Staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat, CU) heeft het rapport gisteren in Lelystad gepresenteerd aan bestuurders van provincies, waterschappen en gemeenten rond het IJsselmeer.

Het voorstel is om het gebiedsdeel ten noorden van het Markermeer, boven de Houtribdijk, een hoog waterpeil te geven, waardoor de zoetwatervoorziening voor de regio’s rond het IJsselmeer veilig wordt gesteld. Het compartiment ten zuiden van deze dijk, het Markermeer, krijgt een flexibel waterpeil om het gebied een nieuwe ecologische impuls te geven. In het IJmeer zou, na de aanleg van een dijk tussen IJmeer en Markermeer, ruimte zijn voor innovatieve woningbouw en recreatie.

De landelijke overheid moet volgens staatssecretaris Huizinga de regie over het IJsselmeergebied overnemen van de regionale en lokale overheden en de waterschappen. „De tijd is rijp om in te grijpen door de regie over te nemen”, aldus de staatssecretaris. „Nederlanders denken bij het IJsselmeergebied aan zon, zee, recreatie en strand, maar het gebied is ook de belangrijkste zoetwatervoorziening van Nederland. En het ecosysteem dreigt schade op te lopen door ernstige slikvorming op de bodem.”

Ook de klimaatverandering door de opwarming van de aarde vraagt volgens Huizinga om een duidelijke visie en regie van de landelijke overheid op het gebied. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil de regie overnemen door duidelijke richtlijnen en kaders te stellen. De lokale en provinciale overheden en de waterschappen moeten daarmee in de toekomst rekening houden.

De bestuurders aan wie het rapport werd gepresenteerd, reageerden gisteren overwegend positief op het plan.