Proefdieronderzoek moet inderdaad openbaar

Maarten Huygen roept op de waarheid te vertellen over proefdieren (Opinie & Debat, 21 april). Vreemd dat hij zich dan schaart in de rij van Cees Smit en zijn belangenclub Stichting Informatie Dierproeven. Hij had kunnen weten dat het uitgerekend Smit was die in 2005 vooropliep in een poging om de onafhankelijke evaluatie van de Wet op de dierproeven, waarin wordt gepleit voor openbaarheid, in de prullenbak van de minister te laten belanden.

Wetenschap en farmaceutische industrie geven het publiek geen inzage in de belangen die gemoeid zijn met proefdieronderzoek. Insiders herinneren zich nog het Kamerdebat rond stier Herman, waarbij kosten noch moeite gespaard werden om een bus vol ingezwachtelde reumapatiënten naar de publieke tribune van de Tweede Kamer te brengen om de discussie in de Kamer te beïnvloeden. Een farmaceutisch pr-bureau deelde persberichten uit namens patiëntenorganisaties, onder toeziend oog van Smit. Hoewel later bleek dat het onderzoek ging om het produceren van ”moedermelk uit koeien” in opdracht van Nutricia, leken kanker, aids en reuma betere legitimaties om de ethische commissie over de streep te trekken.

De waarheid over proefdieren? Dat wordt de hoogste tijd. Dan kunnen we eindelijk het open en eerlijke debat voeren waar al zo lang op wordt gewacht.