Minister Plasterk moet niet zwichten voor leraren

Leraren moeten niet zeuren maar lesgeven. En beginnen hun vak te beschouwen als een professionele bezigheid. Hoe kunnen ze met droge ogen accepteren dat ze slechts 39 procent van hun tijd besteden aan hun kernactiviteit: lesgeven (NRC Handelsblad, 13 april). Zelfs als je soepel in de leer bent en alle zogeheten lesgebonden taken bij de kernactiviteit rekent, kom je nog op slechts 63 procent. Alsof de rest van werkend Nederland zich kan permitteren om alle voorbereiding in de `baas zijn tijd` te doen. De reacties van leraren spreken boekdelen over hun amateuristische instelling: ”vlak voor de vakanties is het altijd een puinbak”; ”we moeten rekening houden met de schema`s en de hobby`s van onze leerlingen en de ouders” en ”we hebben tijd nodig voor onderwijsontwikkeling” - alsof iedere leraar het wiel moet uitvinden en een eigen onderwijssystematiek moet ontwikkelen. Het valt te hopen dat minister Plasterk zijn rug rechthoudt en niet ingaat op de platte argumentatie en holle retoriek van leraren. Stuur de directies op managementcursus en laat de leraren doen waar ze voor aangesteld zijn: lesgeven.