Kankeraanleg en abortus

De lovende bespreking van het boek `Kanker.als het in de genen zit` door prof. dr.P. Borst signaleerde geen onjuistheden in de gepresenteerde feiten, doch daarbij ging hij kennelijk voorbij aan een opmerkelijke veroordeling door prof. dr. H. Galjaard van de recente uitbreiding van de screening van Nederlandse pasgeborenen van 3 tot 17 erfelijke ziekten (W&O 21 april).

In stevige bewoordingen uit hij in het boek zijn weerzin (pagina 164): een groep van hobbyisten onder kinderartsen en klinisch genetici” heeft deze screening geleid langs de Gezondheidsraad naar goedkeuring door VWS. De uitbreiding zou uitsluitend op aanbod” van die specialisten zijn geweest: onjuist, ook ouder- en patiëntenorganisaties hadden erom gevraagd. Het zouden uitsluitend zeldzame ziekten” zijn, waarvan prof Galjaard de namen niet kan uitspreken”. Ook dat is onjuist: het betreft juist ook een drietal ziekten die frequenter zijn (sikkelcelziekte, MCAD deficiëntie en cystic fibrosis) dan de thans bij pasgeborenen onderzochte drie ziekten.

Juist voorkomen van onnodige sterfte, ernstige ziekte en of handicap, en tijdige informatie aan de ouders waren het doel van het betrokken Gezondheidsraadadvies (2005, zie ook: www.gr.nl).

Dat prof. Galjaard daar tegen was” is zijn goed recht. Het is wel opvallend, dat de zorgvuldig redactie van de afdeling Metamedica van de VU deze kritiek van prof. Galjaard nergens getoetst heeft en zonder commentaar de autoriteit van de door hen als prominent gepresenteerde professor aanvaardt. Dat is althans voor een niet-professionele lezer de enig mogelijke conclusie. Maar voor de kleine groep met name bekende professionals die betrokken zijn bij deze ontwikkelingen is het nauwelijks aanvaardbaar een door Metamedica Vumc geautoriseerde oudtestamentische tuchtiging in boekvorm te moeten ondergaan. [Twee van de drie auteurs van het boek zijn verbonden aan de afdeling Metamedica van het VU medisch centrum]. De betrokken afdeling, om commentaar gevraagd, gaf geen enkel antwoord daarop.