Hans Koningsberger heette Königsberger

In deze krant van 17 april werd aandacht besteed aan het overlijden van de romancier Hans Koning. In het desbetreffende `in memoriam` stond dat hij als Hans Koningsberger (in Amsterdam) geboren werd. Dat is onjuist.

Betrokkene werd als Hans Königsberger geboren. Zijn (joodse) geslacht had na de oorlog kennelijk moeite met de Duits klinkende naam: bij K.B. van 1 juli 1949, nr. 70, werd onder anderen Hans Königsberger, geboren te Amsterdam 12 juli 1921, en zijn minderjarige wettige nakomelingen toestemming verleend de geslachtsnaam Königsberger te veranderen in: Konigsberger. Ondanks de onjuistheid daarvan bediende de schrijver zich na de oorlog van de achternaam Koningsberger. Daarmee bleek hij bij veel mensen de indruk te wekken een zoon te zijn van de (eveneens in Amsterdam wonende) Nederlandse Hervormde predikant J.C. Koningsberger. Deze had een ongeveer even oude zoon, Henri Johan (Harry), die in het verzet had gezeten en daarvoor in april 1945 door de Duitsers werd gefusilleerd.

De indruk van persoonsverwisseling heeft Hans Konigsberger nooit publiekelijk weg willen nemen. Ook reageerde hij negatief op verzoeken van de kant van mijn geslacht zijn echte naam te voeren. Veel later nam hij de schrijversnaam Hans Koning aan.

    • Mr. V.J.M. Koningsberger