Gevaarlijke uitvindingen 3

Hebben de heren Bos (W&O 24 maart) en Hoogervorst (W&O 22 april) ook wel eens nagedacht over het unieke samenspel van zwaartekracht, de functie van een schuinstaande stuuras en een gebogen voorvork? Graag wil ik de aandacht vestigen op het verschijnsel van de sprong, in relatie tot de helling van de denkbeeldige as door de stuurstang. Als een denkbeeldige lijn door de stuuras en een denkbeeldige lijn vanaf de vooras loodrecht naar de grond getrokken wordt zullen beide lijnen op een bepaalde afstand van elkaar de grond raken. Als deze afstand groot is zal de onervaren rijder sneller leren fietsen dan wanneer deze afstand kort of zeer kort is. Deze laatste fiets reageert `zenuwachtiger`.