Expats: zorg over ‘rechts’ Nederland

Nederlanders in het buitenland maken zich zorgen over het klimaat in de landelijke politiek. Dit blijkt uit een enquête die NRC De Week, het vernieuwde weekblad voor Nederlanders in het buitenland, en Radio Nederland Wereldomroep hebben gehouden onder expats.

Opvallend veel respondenten noemen „de hedendaagse rechtse politiek” als iets wat ze niet missen nu ze in het buitenland wonen. „Mensen als Geert Wilders die enkel haatgevoelens kweken, [...] zijn voor mij een stimulans voorlopig nog maar even weg te blijven”, schrijft bijvoorbeeld een Nederlander die in China woont. Een man uit Chili mist „de enge manier waarop de laatste tijd wordt omgegaan met de culturele veranderingen” niet.

Veel expats zeggen de Hema te missen. Dit noemen ze als enig bedrijf, naast zaken als stroopwafels, wolkenluchten en bruin brood.

Nederlanders passen zich in het algemeen goed aan aan hun verblijf in het buitenland. Ruim driekwart zegt er weinig of geen problemen mee te hebben gehad. Wel ondervinden vrouwen iets meer problemen. Ze zeggen beduidend minder vaak dat de aanpassing zeer gemakkelijk is gegaan.

Slechts 37 procent van de ruim 1.400 respondenten heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 gestemd. Velen vonden het te veel gedoe om per brief te stemmen of ze waren te laat met aanmelden. Het Nederlandse nieuws houden ze wel bij: bijna de helft volgt dit even goed als voor de migratie of zelfs beter.

Het beeld als zouden geëmigreerde westerlingen leven in afgeschermde expatkolonies, klopt niet. Zo zegt 83 procent ook ‘autochtone’ vrienden te hebben in het nieuwe land.

in het buitenland: Thema

De vragenlijst is na te lezen op nrc.nl/enquete