Eigen risico in zorg vervangt no-claimregel

De no-claim in de zorg wordt mogelijk volgend jaar al vervangen door een eigen risico van 150 euro. Dat betekent dat iedereen vanaf 18 jaar de eerste 150 euro aan zorgkosten zelf moet betalen. Dit eigen risico geldt niet voor chronisch zieken en gehandicapten.

Dat heeft premier Balkenende gisteren na afloop van de ministerraad bekend gemaakt. Het kabinet heeft een voorstel hiertoe naar de Raad van State gestuurd.

Balkenende zei dat chronisch zieken en gehandicapten, die vaak geen keuze hebben of ze al dan niet zorgkosten gaan maken, er vanuit kunnen gaan dat zij voor het volledige bedrag van 150 euro worden gecompenseerd.

Het eigen risico moet in de plaats komen van de huidige no-claimregeling. In het regeerakkoord was al afgesproken dat de no-claim per 1 januari 2008 afgeschaft zou worden. De no-claim houdt in dat iemand die weinig of geen gebruik maakt van de zorg achteraf een bedrag van maximaal 255 euro per jaar kan terugkrijgen. Net als bij de no-claim zal voor het bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamhulp geen eigen risico gelden.

De regeling was bedoeld om verzekerden bewuster te maken van hun uitgaven, maar uit een evaluatie bleek dat niet duidelijk kon worden vastgesteld dat de no-claim dat effect had. Het Centraal Planbureau schatte de verminderde zorguitgaven echter op 150 miljoen euro.

Met de invoering van een eigen risico krijgen mensen niet pas achteraf hun geld terug, maar moeten ze direct bij het ‘gebruiken’ van zorg de eerste 150 euro zelf betalen. Verwacht wordt dat een eigen risico mensen nog bewuster zal maken van de zorgkosten dan de no-claim.

Nu de no-claim wordt afgeschaft, kan de de zorgpremie omlaag. Balkenende wilde niet zeggen met welk bedrag dat zou gebeuren. Hij wil eerst het advies van de Raad van State afwachten.

De no-claim werd in 2005 ingevoerd voor de ziekenfondsverzekerden. Een jaar later met de invoering van het nieuwe zorgstelsel kreeg iedereen ermee te maken. Tegenstanders wezen op de gevolgen voor chronisch zieken en gehandicapten die door hun hoge zorggebruik geen cent terug zouden zien.

Vorig jaar bleek er ook politiek geen steun meer voor de regeling toen het CDA zich tegen de no-claim uitsprak. Voormalig minister Hans Hoogervorst (VVD) van Volksgezondheid noemde de no-claim bij zijn afscheid een misrekening.