Dagboek K. Boehmer (1)

Het verslag van muziekfilosoof K. Boehmer over zijn Noord-Korea- uitstapje (Zaterdags Bijvoegsel, 21 april) heb ik met klimmende bewondering gelezen. Bewonderenswaardig zijn Boehmers doorzettingsvermogen en inzicht in lokale verhoudingen, gegeven zijn bijziendheid.

Er is geen andere verklaring voor het gegeven dat, terwijl aan de Chinees/Noord-Koreaanse grens talrijke menslievende medemensen met gevaar voor eigen leven levensmiddelen en andere eerste levensbehoeften Noord-Korea binnensmokkelen, dit door uw muziekfilosoof niet werd opgemerkt. Hoe zouden deze verhongerende burgers buiten zijn gezichtsveld zijn gehouden ? Lezers van deze krant hebben in het recente verleden over deze voedselhulp kunnen lezen - hem is dat klaarblijkelijk ontgaan.

Overigens, grote musici met een handicap komen vaker voor, denk aan de dove Beethoven. Ten slotte: het is niet uitgesloten dat de heer Boehmer de controversiële nucleaire installaties heeft aangezien voor exemplarische muziekpodia.

    • H.I. Ambacht
    • Jim Braamhof