Christelijke spagaat

In het artikel `Christelijke spagaat` (Zaterdags Bijvoegsel, 21 april) lees ik dat de heer Van der Wouden geen homo`s wil trouwen, want ”het huwelijk is er voor man en vrouw, zo staat het in de Bijbel”. Het is jammer dat hij geen verschil ziet tussen trouwen in een gemeentehuis en trouwen in een kerk. Want voor dat eerste geldt natuurlijk niet de Bijbel als leidraad maar de Nederlandse wet, waarin staat dat trouwen ook mogelijk is voor twee personen van hetzelfde geslacht. Dat de PvdA moties steunt die (trouw)ambtenaren verplicht om de wet uit te voeren, lijkt mij normaal, maar Van der Wouden noemt dit ”balanceren op het randje van de goede verhoudingen”, en dat ambtenaren de wet moeten uitvoeren ”onzin”. Een vreemd standpunt voor een volksvertegenwoordiger, wiens taak het is om wetten te maken die door ambtenaren uitgevoerd moeten worden. Een politieke partij balanceert juist op het randje als zij moties zou steunen die het ambtenaren mogelijk maakt de wet niet uit te voeren, en in dit geval dus te discrimineren.

Ook de heer Van Deursen houdt er een eigenaardige opvatting op na: hij is kennelijk van mening dat het verplichten van ambtenaren om homohuwelijken te sluiten betekent ”dat godsdienst ondergeschikt gemaakt wordt aan seks”. Is dat de enige betekenis die het huwelijk heeft voor Van Deursen: seks? Maar de realiteit is natuurlijk dat iemands godsdienst ondergeschikt wordt gemaakt aan de wet, zoals het zou moeten zijn in een vrije samenleving.